Aktualności - Rogoźno https://rogozno.pl/pl/rss/aktualnosci.xml https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/kolonie-dla-dzieci-rolnikow-zgloszenia-w-gops-rogozno.html https://rogozno.pl/files/news/3364-akt.jpg KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - Zgłoszenia w GOPS Rogoźno KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - Zgłoszenia w GOPS Rogoźno <div class="page" data-page-number="1" data-loaded="true"> <div class="textLayer"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"><iframe src="/files/file_add/file_add-674.pdf" width="560" height="720"></iframe></div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras</span></strong></div> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12px;">ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl, </span></strong></div> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12px;">e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, tel. (0-81) 746 19 85 wew.2</span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Szanowni Państwo,</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Od wielu lat organizujemy kolonii dla dzieci rolników z całej Polski. Dostajemy na ten cel dotacje z Funduszu </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizujemy również kolonie profilaktyczne na zlecenie </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">kuratoriów oświaty w Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Rzeszowie. Nasze kolonie organizujemy we współpracy z </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">urzędami gmin i ośrodkami pomocy społecznej.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">W tym roku chcielibyśmy zorganizować kolonie dla dużej grupy dzieci z woj. wielkopolskiego. Dlatego też </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">zwracamy się </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">do Państwa z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników na terenie Państwa Gminy. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000; font-size: 12px;">miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego, termin: 01.07.2020 – 10.07.2020,</span></strong></div> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000; font-size: 12px;">liczba proponowanych miejsc dla dzieci: 10</span></strong></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Zapewniamy pełną organizację kolonii </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">– transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Waszej Gminy), </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Pobieramy jedynie 400,00 zł opłaty. </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj</span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">. </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">400,00 zł może być pokryta m.in.:</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na koloniach </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej)</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">z opłat wnoszonych przez rodziców </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Nasze kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne</span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">. Wdrożyliśmy zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, będziemy również na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, jesteśmy pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #008000; font-size: 12px;">WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">1. </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">2. </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS</span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><span style="text-decoration: underline;">Uwaga:</span> ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;"><span style="text-decoration: underline;">Uwaga:</span> rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">3. </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 12px;">  1. </span><span style="color: #000000; font-size: 12px;">zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (4 strony)</span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div class="endOfContent" style="text-align: center;"> </div> </div> </div> <div class="page" data-page-number="3" data-loaded="true"> <div class="textLayer"> <h2 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; font-size: 13px;"><strong>SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA GOPS GMINA ROGOŹNO</strong></span></span></h2> </div> </div> <div style="text-align: center;"> </div> 2020-06-10T12:10:37+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/kolonie-dla-dzieci-rolnikow-zgloszenia-w-gops-rogozno.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej.html https://rogozno.pl/files/news/3363-akt.jpg Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #808080;">INFORMACJA PRASOWA </span><br /><br /><span style="font-size: 13px; color: #808080;"> Przedsiębiorcy, których obroty spadły w związku z COVID-19, mogą skorzystać z pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej.</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #808080;"> Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne – w tym również dane z deklaracji VAT.</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">W związku z uruchomieniem rozwiązań finansowych w ramach Tarczy Antykryzysowej, w wielkopolskich urzędach skarbowych utworzone zostały specjalne <strong>infolinie</strong>. Jeśli przedsiębiorca ma pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych związanych z procedurą przyznania subwencji, może skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym. Numery infolinii związanych z programem pomocowym w ramach Tarczy Finansowej dla mieszkańców powiatu obornickiego można znaleźć <strong>w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej</strong><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"> <a href="https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-obornikach/kontakt/dane-teleadresowe" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Urzędu Skarbowego w Obornikach</span></a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Dodatkowo, <strong>7 lipca</strong> zapraszamy na <strong>webinar „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”</strong>, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z resortem finansów. Tematem konferencji on-line będą ułatwienia podatkowe w Tarczy Antykryzysowej, a nasi eksperci będą odpowiadać na pytania przedsiębiorców, przesłane za pośrednictwem<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"> <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.parp.gov.pl/tarcza" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">strony PARP.</span></a></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><span style="font-size: 13px; text-decoration: underline;"><a href="https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61219:tarcza-antykryzysowa-dla-biznesu-startuje-cykl-edukacyjnych-wideokonferencji-dla-przedsiebiorcow" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Więcej informacji o wideokonferencjach dla przedsiębiorców na stronie PARP.</span></a></span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">***</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS). Deklaracja przedsiębiorcy dotycząca obrotów firmy jest konfrontowana z danymi pochodzącymi z deklaracji VAT. <strong>Pamiętaj zatem, aby złożyć deklarację VAT przed złożeniem wniosku o pomoc z PFR – pozwoli to na prawidłową weryfikację</strong>. Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. możesz składać od 1 kwietnia 2020 r., a deklarację VAT-7 za kwiecień – od 1 maja 2020 r.</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. <strong>Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka</strong>. Więcej na temat skutków podatkowych otrzymanego wsparcia finansowego znajdziesz w komunikacie na<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"> <a href="https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/f5hF/content/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.wielkopolskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-poznaniu%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_f5hF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_f5hF_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_f5hF_keywords%3D%26_101_INSTANCE_f5hF_delta%3D8%26_101_INSTANCE_f5hF_cur%3D1%26_101_INSTANCE_f5hF_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_f5hF_" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">www.wielkopolskie.kas.gov.pl.</span></a></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><span style="font-size: 13px;"><a href="https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Kompendium informacji o rozwiązaniach podatkowych w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne jest na stronie Ministerstwa Finansów.</span></a></span></span></p> 2020-06-10T07:26:18+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-xxxiii-sesje-rady-miejskiej-w-rogoznie.html https://rogozno.pl/files/news/3362-akt.jpg Zaproszenie na XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie Zaproszenie na XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>BR.0002.33.2020</strong>                                               Rogoźno, dn. 03 czerwca 2020 r.</span></p> <p> </p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ZAPROSZENIE</span></strong></span></p> <p align="center"> </p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 poz.  713 t.j.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień <strong>24 czerwca </strong><strong>2020</strong><strong> </strong><strong>roku (środa)</strong><strong> </strong><strong>o</strong><strong> </strong><strong>godzinie</strong><strong> </strong><strong>16.00</strong> w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno. (wejście schodami ewakuacyjnymi)<strong></strong></span></p> <p> </p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>Proponowany porządek</strong><strong> </strong><strong>obrad:</strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">1.       </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">2.       </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Przyjęcie porządku obrad.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">3.       </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Przyjęcie protokołu z sesji XXXII - VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">4.       </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">5.       </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Raport o stanie Gminy Rogoźno.</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      przedstawienie raportu o stanie Gminy,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      dyskusja,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">c)       podjęcie uchwały w sprawie podjęcia votum zaufania dla Burmistrza Rogoźna.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">6.       </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2019 rok:</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2019,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">c)       przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2019 rok,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">d)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">e)      dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">f)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2019 rok,</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2019.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">7.     </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.</span></p> <p><strong style="color: #000000; font-size: 13px;">8.     </strong><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady Miejskiej.</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>9.   </strong>Interpelacje i zapytania radnych.</span></p> <p class="ListParagraph"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>10</strong>.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.</span></p> <p class="ListParagraph"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>11</strong>.   Wolne głosy i wnioski.</span></p> <p class="ListParagraph"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>12</strong>.   Zakończenie.</span></p> <p class="ListParagraph"> </p> <p class="ListParagraph"> </p> <p class="ListParagraph" style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Z poważaniem</span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Przewodniczący RM W Rogoźnie<br />Łukasz Zaranek</span></p> 2020-06-09T14:36:48+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-xxxiii-sesje-rady-miejskiej-w-rogoznie.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-xxxii-sesje-viii-kadencji-rady-miejskiej-w-rogoznie.html https://rogozno.pl/files/news/3361-akt.jpg Zaproszenie na XXXII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie Zaproszenie na XXXII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>BR.0002.32.2020</strong>                           Rogoźno, dn. 08 czerwca 2020 r.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;" align="center"> </p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ZAPROSZENIE</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" align="center"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na <span style="text-decoration: underline;">dzień</span><span style="text-decoration: underline;"> <strong>19 czerwca </strong></span><strong><span style="text-decoration: underline;">2020 </span></strong><strong></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">roku</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">o</span></strong><strong></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">godzinie </span></strong><strong></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">16.00 </span></strong>w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.(wejście schodami ewakuacyjnymi)<strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>Proponowany porządek</strong><strong> </strong><strong>obrad:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">2.  Przyjęcie porządku obrad.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII, XXIX, XXX, XXXI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">4. Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">5. Informacja Burmistrza Rogoźna o sytuacji COVID-19.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">6. Przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przygotowanie infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej i stanu kąpielisk w Gminie Rogoźno.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">7. Działalność Spółek Gminnych Aquabellis i Megawat.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">8. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>a) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 88/6, położonej w Słomowie, gm. Rogoźno (obręb SŁOMOWO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>b) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/5, położonej w Rogoźnie przy Al. Marsz. Piłsudskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/11, położonej w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/12, położonej w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>e) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1824/1, położonej w obrębie ROGOŹNO – ul. Mała Poznańska, w trybie przetargowym</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>f) wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Topolowej, w trybie przetargowym,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>g) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 387/5, położonej w obrębie JARACZ – Jaracz, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>h) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościelna 2/2a w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>i) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 32/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego – ul. Rynkowa 21/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>k) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 31/1 położonej w Nienawiszczu.</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>m) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1676/4 położonej w Rogoźnie.</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>n) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1222/5 położonej w Rogoźnie,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>o) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>p) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020,</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>r) zmian w WPF na lata 2020-2037.</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">12. Interpelacje i zapytania radnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">14. Wolne głosy i wnioski.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">15. Zakończenie.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Z poważaniem</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Przewodniczący Rady Miejskiej</span><br /><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Łukasz Zaranek</span><br /><br /></p> 2020-06-09T11:37:54+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-xxxii-sesje-viii-kadencji-rady-miejskiej-w-rogoznie.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/polamania-piora.html https://rogozno.pl/files/news/3354-akt.jpeg Połamania pióra! Połamania pióra! <p><img src="/files/image/2020/matura_2020.jpg" alt="" width="560" height="812" /></p> 2020-06-04T10:22:02+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/polamania-piora.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/aktualna-sytuacja-w-powiecie-obornickim.html https://rogozno.pl/files/news/3230-akt.png Aktualna sytuacja w powiecie obornickim (aktualizacja 08.06.2020) Aktualna sytuacja w powiecie obornickim (aktualizacja 08.06.2020) <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="text-align: justify;" dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 48 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 45 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 08.06.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 48 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 45 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 05.06.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 43 osoby poddane kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 40 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 04.06.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 34 osoby poddane kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 34 osoby związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 03.06.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div id="jsc_c_1g" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 29 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 29 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 02.06.2020 r.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div id="jsc_c_11" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 36 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 36 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 01.06.2020 r.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div id="jsc_c_25" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 47 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 47 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 29.05.2020 r.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 49 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 49 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div id="jsc_c_31" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 13:00 dnia 28.05.2020 r.</span></div> <div dir="auto"><hr /></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="l9j0dhe7"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> </div> </div> </div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 49 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 48 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 27.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 52 osoby poddane kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 51 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 26.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 42 osoby poddane kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 41 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 25.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 42 osoby poddane kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 41 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 23.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 42 osoby poddane kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 41 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 22.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 40 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 39 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 13:00 dnia 21.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 39 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 38 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 20.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 49 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 43 osoby związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 nowych przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 19.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 55 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 33 osoby związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">11 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 18.05.2020 r.</span></div> </div> <hr /> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong>17.05.2020</strong></span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 59 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 26 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">10 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 17.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong>16.05.2020</strong></span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 80 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 47 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">10 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 16.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong>15.05.2020</strong></span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 127 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 91 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">10 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 15.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong>14.05.2020</strong></span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 161 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 100 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">10 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 14.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong>13.05.2020</strong></span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 216 osób poddanych kwarantannie,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 113 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (1 osoba hospitalizowana i 1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 13.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><strong>12.05.2020</strong></span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 252 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 113 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (1 osoba hospitalizowana i 1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 12.05.2020 r.</span></div> </div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 257 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 118 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (1 osoba hospitalizowana i 1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:00 dnia 11.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 224 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 113 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (1 osoba hospitalizowana i 1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:00 dnia 08.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 243 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 131 osób związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (1 osoba hospitalizowana i 1 osoba w izolacji domowej);</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:00 dnia 07.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 154 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 131 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:00 dnia 06.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 150 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 127 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:00 dnia 05.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 140 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 117 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 04.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 114 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 92 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:00 dnia 03.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 90 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 83 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 15:00 dnia 02.05.2020 r.</span></div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 87 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 80 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12:30 dnia 01.05.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 90 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 88 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:30 dnia 30.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 84 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 76 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 15:00 dnia 29.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 89 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 78 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 14:00 dnia 28.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><hr /> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 86 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 75 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:40 dnia 27.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 70 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 62 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych;</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">9 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 26.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 79 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 71 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">8 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:25 dnia 25.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 107 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 94 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">8 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:50 dnia 24.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 166 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 155 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 1 przypadek potwierdzony (1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">8 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 13:50 dnia 23.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 174 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 163 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 przypadek potwierdzony (1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">8 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:50 dnia 22.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 173 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 162 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 3 przypadki potwierdzone (2w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">6 ozdrowieńców</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 21.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 184 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 166 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 20.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 183 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 165 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 19.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 196 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 183 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 73 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 18.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 237 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 217 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 73 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:30 dnia 17.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 238 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 221 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 74 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:00 dnia 16.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 242 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 228 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:00 dnia 15.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 240 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 223 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 16:00 dnia 14.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 225 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 209 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 9 przypadków potwierdzonych (8 w izolacji domowej i 1 w izolatorium).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:20 dnia 13.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 223 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 214 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 8 przypadków potwierdzonych w izolacji domowej.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:30 dnia 12.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 240 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 232 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (6 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13:30 dnia 11.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div id="jsc_c_54" class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message"> <div class="j83agx80 cbu4d94t ew0dbk1b irj2b8pg"> <div class="qzhwtbm6 knvmm38d"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 263 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 251 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (6 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:50 dnia 10.04.2020 r.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 210 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 203 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 6 przypadków potwierdzonych (6 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 16:40 dnia 09.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 198 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 191 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (6 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14:15 dnia 08.04.2020 r.</span></div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 207 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 200 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i 5 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14.30 dnia 07.04.2020 r.</span></div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 204 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 195 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i 5 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 14.30 dnia 06.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 170 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 161 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i 5 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13.00 dnia 05.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 169 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 160 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 6 przypadków potwierdzonych (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i 5 osób w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 18.00 dnia 04.04.2020 r.</span></div> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim w związku z wystąpieniem COVID 19 (stan na godzinę 14.00 dnia 03.04.2020 r.)</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 170 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 156 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 3 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i mężczyzna w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim w związku z wystąpieniem COVID 19.</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13.30 dnia 02.04.2020 r.</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 165 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 151 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i mężczyzna w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim w związku z wystąpieniem COVID 19.</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13.30 dnia 01.04.2020 r.</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 159 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 145 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 3 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i mężczyzna w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">W związku z ostatnim komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach (stan na godzinę 13.30 dnia 31.03.2020 r., link do komunikatu: </span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" style="font-size: 13px;" tabindex="0" href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpsse-oborniki.pl%2F2020%2F03%2Finformacje-o-koronawirusie-na-terenie-powiatu-obornickiego%2F%3Ffbclid%3DIwAR2bBe4p-VDmcwVjusNysfQuH9gheu4D7YA7-TBARO5PeVLu7h944aaFC-g&h=AT2CZRCuxJuNx7PqM8OFAzuMgXiH0VSlLWWr26AwMuqaI7NYK3_ptkuRvuEZa1q9yhsQk-9xdCTMwjOvLdVRbGdQHZRbPpEacqiEhirlLfwCUW8VaVJIuCc8X8JecZ6tzWo6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2c4Y2HQeeGPLjhJ7TiQvRvo7UpxfHGEgj36iPqEKaed-1tbJE3i9M3J9r_l-dfUf4P9Dq0GAoIlTQDg5iL_cRJu7l5BMVyBUbp3_US5-ydAC7zu99lE_GMZWy4fHMYHaXF5x0oMe24K35woCJc_CHDv7X5bMUVteYYismywaO8y66T_63jizFOL2BO" rel="nofollow noopener" target="_blank"><span style="color: #000000;">https://psse-oborniki.pl/2020/03/informacje-o-koronawirusie-na-terenie-powiatu-obornickiego/</span></a><span style="color: #000000; font-size: 13px;"># ) informujemy, że na terenie powiatu obornickiego (gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół) sytuacja epidemiologiczna przedstawia się następująco:</span></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby hospitalizowane;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 165 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 154 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 przypadki potwierdzone (kobieta hospitalizowana w stanie dobrym i mężczyzna w stanie dobrym w izolacji domowej).</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Apelujemy o przestrzeganie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy powiadomić o tym stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno – zakaźnego. NFZ uruchomił specjalną linię w sprawie koronawirusa – 800 190 590, tel. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Obornikach (61) 29 60 407, alarmowy 502 305 913. O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwem strony <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" tabindex="0" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rogozno.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_3YaImF4sRA3aQMr3DG5V1wxUKbQfq0Ln5ZTVpVM61mv1matbuyHzFqA&h=AT0TxV98DTfCIZ4KPeAMcWCTCRQCWo-nn6pv42-MkHDYibBijrs36P3JE3z7Bf8dvdI1-T17kw9c2tZZRXO8kd8ftfI2f1D4MenFPe2G32FrfWkSPgbq08Qmcw2LPf3SZjne&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2c4Y2HQeeGPLjhJ7TiQvRvo7UpxfHGEgj36iPqEKaed-1tbJE3i9M3J9r_l-dfUf4P9Dq0GAoIlTQDg5iL_cRJu7l5BMVyBUbp3_US5-ydAC7zu99lE_GMZWy4fHMYHaXF5x0oMe24K35woCJc_CHDv7X5bMUVteYYismywaO8y66T_63jizFOL2BO" rel="nofollow noopener" target="_blank"><span style="color: #000000;">www.rogozno.pl</span></a>, facebooka lub SI SMS. Rząd RP wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie: <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8" tabindex="0" href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fkoronawirus%3Ffbclid%3DIwAR0KwlqXW6mJT5Tl73rzFvZKhqTSVw8jYalMuRybFa4JDPTKXL-cef01dXU&h=AT13jjUJHGxZCctAdoRUeDnFp0QHWJA0bvkcWTLQURRA8FcB4ugtE65zKgZ8nlgszSfLrnkhazMEvpUpGsblCVxUqZK27LHn2XZ21_eXKiYddgFgI3ZETDAIvuva75dKptzR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2c4Y2HQeeGPLjhJ7TiQvRvo7UpxfHGEgj36iPqEKaed-1tbJE3i9M3J9r_l-dfUf4P9Dq0GAoIlTQDg5iL_cRJu7l5BMVyBUbp3_US5-ydAC7zu99lE_GMZWy4fHMYHaXF5x0oMe24K35woCJc_CHDv7X5bMUVteYYismywaO8y66T_63jizFOL2BO" rel="nofollow noopener" target="_blank"><span style="color: #000000;">https://www.gov.pl/web/koronawirus</span></a>…/ kolejne kroki w walce z koronawirusem…</span></div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim (Stan na godzinę 13.30 dnia 30.03.2020 r.) w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 162 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 158 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><br /></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">W rozbiciu na gminy</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Oborniki:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 80 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 79 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Rogoźno:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 56 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 55 związane z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Ryczywół:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 26 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 24 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> </div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><hr /></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 127 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 123 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Rogoźno:</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób hospitalizowanych;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 50 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 49 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13.00 dnia 27.03.2020 r.</span></div> </div> <hr /> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></p> <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby hospitalizowane;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 122 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 118 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 3 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;"><br /></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">W rozbiciu na gminy</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Oborniki:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoby hospitalizowane;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 58 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 57 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Rogoźno:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osoby hospitalizowane;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 48 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 47 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 2 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Gmina Ryczywół:</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osoby hospitalizowane;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 16 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 14 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13.30 dnia 26.03.2020 r.</span></div> </div> <hr /> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 osoby hospitalizowane;</span><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 110 osób poddanych kwarantannie domowej, w tym 106 związanych z powrotem z zagranicy;</span><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 4 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span><br /><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 13.30 dnia 25.03.2020 r.</span><br /></span></p> </div> </div> <div dir="auto"><hr /></div> <div dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 1 osoba hospitalizowana;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 83 osoby poddane kwarantannie domowej,</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">w tym 80 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 4 osoby pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">Stan na godzinę 12.00 dnia 24.03.2020 r.</span></div> </div> </div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><hr /></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach podaje aktualną sytuacje epidemiologiczną w powiecie obornickim</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w związku z wystąpieniem COVID 19:</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 1 osoby hospitalizowane;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 75 osób poddanych kwarantannie domowej,</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">w tym 72 związanych z powrotem z zagranicy;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 5 osób pod nadzorem epidemiologicznym;</span></div> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">– 0 przypadków potwierdzonych.</span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div style="text-align: justify;" dir="auto"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Stan na godzinę 12.00 dnia 23.03.2020 r.</span></div> </div> 2020-03-23T15:44:43+01:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/aktualna-sytuacja-w-powiecie-obornickim.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/3359-starosta-obornicki-informuje.html https://rogozno.pl/files/news/3359-akt.png Starosta Obornicki informuje Starosta Obornicki informuje <p><img src="/files/image/2020/starosta_111.jpg" alt="" width="560" height="805" /></p> <p><img src="/files/image/2020/000000013.jpg" alt="" width="560" height="805" /></p> 2020-06-05T13:52:47+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/3359-starosta-obornicki-informuje.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-zawiadamia.html https://rogozno.pl/files/news/3358-akt.jpg Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia... Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia... <p><img src="/files/image/2020/rdos_1.jpg" alt="" width="560" height="788" /></p> <p><img src="/files/image/2020/rdos_2.jpg" alt="" width="560" height="798" /></p> <p><img src="/files/image/2020/rdos_3.jpg" alt="" width="560" height="794" /></p> 2020-06-05T13:42:12+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/regionalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-zawiadamia.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/sluzba-przygotowawcza-zrob-pierwszy-milowy-krok-do-zawodowej-sluzby-wojskowej.html https://rogozno.pl/files/news/3357-akt.png Służba przygotowawcza – zrób pierwszy, milowy krok do zawodowej służby wojskowej Służba przygotowawcza – zrób pierwszy, milowy krok do zawodowej służby wojskowej <p><img src="/files/image/2020/SP_III_turnus_2020-_plakat.png" alt="" width="560" height="792" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Marzenia o karierze zawodowego żołnierza, chęć spełnienia swoich aspiracji życiowych, świadomie zaplanowana ścieżka zawodowa w Wojsku Polskim, brak pomysłu na życie, a może po prostu chęć zdobycia stabilnej i pewnej pracy?</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Rożne są powody, dla których ludzie wiążą swoje życie zawodowe z wojskiem. Przekonaj się, że służba dla Ojczyzny to także coś dla Ciebie! To najlepszy czas na zmiany, tym bardziej, że nadarza się ku temu świetna okazja!</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu prowadzi aktualnie nabór na III turnus służby przygotowawczej planowany na okres 14 września- 18 grudnia 2020 r. To oferta dla wszystkich, którzy dotychczas nie odbyli szkolenia wojskowego oraz którzy nie pełnili służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, a chcieliby je zrealizować w trybie ochotniczym. Kandydaci muszą jednak spełniać określone warunki. Jakie? Służbę przygotowawczą mogą pełnić osoby pełnoletnie, niekarane za przestępstwo umyślne, posiadające obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, a także odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadbały, by odbycie przeszkolenia wojskowego nie odbiło się w negatywny sposób na finansach ochotnika i jego najbliższych. W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi zagwarantowane jest uposażenie w wysokości zależnej od stopnia wojskowego (dla szeregowego 1 095 zł brutto na miesiąc, przy czym kwota ta podlega opodatkowaniu w wysokości jedynie 17%), zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej żołnierz podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, a po jej zakończeniu otrzymuje odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2020 roku- 2 600 zł brutto. Ale to nie wszystko! Osoby posiadające na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymują dodatkowo miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 2019.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Pamiętaj! Służba przygotowawcza jest pierwszym, milowym krokiem do zawodowej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Umożliwi Ci ona zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym zawodu żołnierza. Lecz zdobycie stabilnej i pewnej pracy to nie wszystko! W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Podejmij wyzwanie i już dziś złóż wniosek do służby przygotowawczej!</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Więcej informacji można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl</span></p> 2020-06-05T12:11:35+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/sluzba-przygotowawcza-zrob-pierwszy-milowy-krok-do-zawodowej-sluzby-wojskowej.html https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/1a23f3c4a4e666840d6cb8b78e4b0d7a.html https://rogozno.pl/files/news/3356-akt.jpg Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych <p style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Rogoźno, dnia 4 czerwca 2020 r.</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>Burmistrz Rogoźna</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong>ogłasza</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: <strong>ratownictwo i ochrona ludności</strong></span></p> <table style="width: 623px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="96"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"> <strong><em>Zadanie</em></strong><em></em></span></p> </td> <td colspan="4" valign="top" width="527"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk: </em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>- przy ul. Plażowej w  Rogoźnie,</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>- na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Rogoźnie,</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>- nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>w sezonie kąpielowym 2020</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="278"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>przewidziane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania</em></span></p> </td> <td width="147"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>70 000 zł</em><em></em></span></p> </td> <td width="198"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>w roku 2019: 70.000 zł</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>- kąpielisko przy ul. Plażowej w Rogoźnie 22.000 zł</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>- kąpielisko na terenie obecnego OSiR w Rogoźnie 25.000 zł</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>- kąpielisko nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu 23.000 zł</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="178"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>tryb zlecenia realizacji zadania</em></span></p> </td> <td width="101"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>powierzenie</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> <td width="147"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>termin realizacji zadania</em></span></p> </td> <td width="198"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 01.07.2020 – 31.08.2020</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="96"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> <td width="82"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> <td width="101"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> <td width="147"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> <td width="198"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #000000; font-size: 13px;">Warunki realizacji zadania:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">1)      przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">2)      zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 350) i aktami wykonawczymi;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">3)      zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 01.07 – 31.08.2020 r.;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">4)      zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">5)      stosowanie się do aktualnych zaleceń dla kąpielisk, w tym zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">6)      codzienne (lub kilka razy dziennie w przypadku ich drastycznej zmiany) monitorowanie i przekazywanie do wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Rogoźnie informacji o (dot. każdego z kąpielisk):</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      temperaturze wody,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      temperaturze powietrza,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">c)      prędkości wiatru.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><span style="text-decoration: underline;">Wymagania formalne wobec oferenta</span>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 ze zm.), <strong>prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo</strong> <strong>i ochrona ludności - ratownictwo wodne</strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><span style="text-decoration: underline;">Wymagania formalne dotyczące oferty</span>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">1)      oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">2)      oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">3)      do oferty należy załączyć:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      aktualny tekst statutu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">c)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">4)      w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #000000; font-size: 13px;"> Wymagania merytoryczne:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">1)      w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">2)      w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">3)      wydatki ponoszone z dotacji muszą być:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      racjonalne i efektywne,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">c)      faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">d)     udokumentowane,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">4)      dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">5)      wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">6)      dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      pieczęć organizacji,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      opis wydatku i jego przeznaczenia,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">c)      numer umowy,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">d)     kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">e)      wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">f)       akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">7)      w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">8)      w przypadku organizowania zajęć, wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">9)      Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">a)      zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">b)      zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><span style="text-decoration: underline;">Tryb wyboru ofert</span>:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Zasady postępowania konkursowego:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,</span></li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #000000; font-size: 13px;">Kryteria oceny ofert:</span></p> <table style="width: 600px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="307"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>formalne</em></span></p> </td> <td valign="top" width="307"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>merytoryczne</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307"> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>oferta złożona w terminie</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>oferta złożona na właściwym formularzu</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>oferta złożona przez podmiot uprawniony</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>oferta kompletnie wypełniona</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>oferta prawidłowo podpisana</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>oferta zawiera wymagane załączniki</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>załączniki prawidłowo podpisane</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie</em></span></li> </ul> </td> <td valign="top" width="307"> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>możliwość realizacji zadania przez organizację</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków</em></span></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> </p> <table style="width: 600px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="614"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> <p align="center"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>Inne ważne informacje</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> </em></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="177"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> termin składania ofert</em></span></p> </td> <td width="437"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><strong><em>do 25 czerwca 2020 roku,</em></strong><em> decyduje wpływ do kancelarii Urzędu</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="177"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>miejsce składania ofert</em></span></p> </td> <td valign="top" width="437"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>Urząd Miejski w Rogoźnie</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>ul. Nowa 2</em></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>64 – 610 Rogoźno          </em></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="177"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> termin wyboru ofert</em></span></p> </td> <td valign="top" width="437"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert</em></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="177"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>informacja o wynikach</em></span></p> </td> <td valign="top" width="437"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:</em></span></p> <ul> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>na stronie internetowej Gminy Rogoźno,</em></span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.                   </em></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td width="177"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em> dodatkowe informacje</em></span></p> </td> <td valign="top" width="437"> <p><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>Urząd Miejski w Rogoźnie, pokój nr 16, nr tel. 785 009 420</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><em>formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2020</em></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"> <a title="formularz ofert" href="https://bip.rogozno.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?dok_id=5112" target="_blank"><span style="color: #000000;">Załącznik: formularz oferty realizacji zadania publicznego</span></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"><a title="Formularz sprawozdania" href="https://bip.rogozno.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?dok_id=5113" target="_blank"><span style="color: #000000;">Załącznik: formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego</span></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;"> <span style="text-decoration: underline;">Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert</span>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,</span></li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,</span></li> <li><span style="color: #000000; font-size: 13px;">oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: 13px;">Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 25 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).</span></p> 2020-06-04T14:18:18+02:00 pl https://rogozno.pl/pl/aktualnosci/1a23f3c4a4e666840d6cb8b78e4b0d7a.html